10 nápadů na skvělé pohybové hry, díky kterým se děti rozhýbou raz dva

10 nápadů na skvělé pohybové hry, díky kterým se děti rozhýbou raz dva

Pohybové hry pro děti v mateřské školce jsou skvělým způsobem, jak efektivně zužitkovat jejich překypující energii a udělat něco pro jejich zdravý růst a vývin. I proto jsme si pro vás připravili výběr sportovních a hudebně pohybových her, při kterých se děti nejen dobře zabaví, ale mnohé se také naučí.

J. A. Komenský, otec moderní pedagogiky, se v knize Informatorium školy mateřské vyjádřil, že čtvrtý, pátý a šestý rok dítěte musí být doprovázen množstvím pohybových aktivit.

„Neustále běhat a vždy něco dělat je jistým důkazem zdravého těla a čerstvé mysli. Ať se proto dítě o cokoli pokusí, nesmíme mu v tom bránit, ale spíše je potřeba ho podporovat, aby to, co dělá, dělalo rozumně,“ tvrdil Komenský.

Jak na to?

Podpořit děti v rozumných pohybových aktivitách můžete i následujícími hrami:

1. Na buchtičky

Pohybová hra je určena pro děti od 4 do 5 let a působí na jejich motorickou oblast. Pomocí hry si děti rozvíjejí svou pohotovost a učí se udržet vlastní rovnováhu. Nejdříve dětem vysvětlete, jaké pohybové úkony budou při hře používat.

Pokud řeknete buchtičky, děti poskočí, džus znamená chůzi a polévka zase otáčení kolem vlastní osy.

Když si tyto pokyny osvojí, hra pokračuje tím, že školkaři kráčejí dokola kruhu a dítě se uvnitř pohybuje v jejich protisměru. Během chůze si zpívají říkanku: „Do kolečka dokola, chodíme si zvesela, hrajeme si a bavíme, na jídlo se těšíme.“

Do hry se zapojíte tím, že vyslovíte některé dohodnuté slovíčko. Pokud řeknete buchtičky, děti musí vyskočit do výšky. Postupně můžete kombinovat i několik slov najednou.

2. Na molekuly

Děti se volně pohybují v prostoru mateřské školky jako atomy až do chvíle, než učitel vykřikne jakékoliv číslo. Následně vytvoří skupinku (molekulu) se stejným počtem členů jako vámi vyslovené číslo. Nezařazené děti z hry vypadávají a vítězem se stává dvojice, která v závěru této hry tvoří poslední molekulu. 

Pohybová hra Na molekuly je vhodná pro děti od 5 do 6 let a učí je strategicky přemýšlet, sdružovat se do skupin a počítat.

3. Moje bačkůrky

Úkolem této pohybové hry je rozvíjet u 5 až 6letých dětí psychomotorické dovednosti, především rychlost a obratnost.

Děti jsou rozděleny do skupin a před sebou mají v 5 metrové vzdálenosti naskládané bačkůrky.

Na povel učitelky vystartuje z každé skupiny jedno dítě směrem k bačkůrkám. Jeho úkolem je najít vlastní přezůvky, obout si je a vrátit se zpět ke své skupině. Po jeho návratu provedou stejný úkon všechny děti z každé skupinky. Vyhrává seskupení, které je jako první kompletně obuté. Ideálně ve vlastních bačkůrkách :)

4. Na sochy

Tato hra patří mezi hudebně pohybové hry. Děti se v rámci ní zrychleně pohybují v rytmu hudby znějící z klavíru nebo přehrávače.

Hlasitý úder je znamením, aby se zastavily a napodobily nehybnou sochu. Hýbat se opět začnou až tehdy, když zazní jiný zvukový tón (například klavír). V této hře je možné obměňovat rychlost běhu, hudby nebo střídat i jiné druhy pohybů.

Pohybové hry jako tato učí školkaře pohotově reagovat na náhlé změny tempa hudby, čímž si rozvíjejí své pohybové schopnosti.

5. Na slepičky

Zatímco vaším úkolem bude zpívat říkanku "slepičky, slepičky, běžte spát, vždyť musíte ráno velmi brzo vstát," děti se budou svévolně pohybovat po třídě.

Když říkanka skončí, všechny děti si zakryjí oči, skrčeně si lehnou na břicho a vy jednoho z nich přikryjete dekou. Po zakokodání se děti postaví a vzájemně hádají, kdo je ukrytý pod dekou.

6. Na lišku a zajíce

Úkolem zajíčků je vytvořit pomyslný kruh, uprostřed kterého se nachází sedící liška. Děti kráčejí po obvodu kruhu a zpívají si říkanku:

„My jsme malí zajíčci, touláme se po lese,
když nás spatří bystrá liška, jednoho z nás unese.
My se chytit nedáme a lišce se schováme.
Chyť nás, liško, chyť!“

Po odzpívaný poslední věty začne liška honit zajíčky po třídě a každé chycené dítě si vezme do své nory uprostřed kruhu. Tato pohybová hra pro čtyřleté děti stimuluje všechny psychomotorické smysly a během chůze a běhu podněcuje školkaře k správnému držení těla.

7. Trpaslík

Děti se rozestoupí do kruhu a pomocí rukou si mezi sebou začnou přihrávat míč. Ve chvíli, kdy někdo míč nechytí, všichni zkamení.

 

Každý z nich musí zůstat v takové poloze, v jaké se nacházel, když míč spadl na zem. Dítě, které se pohne jako první, získá jedno písmenko ze slova t-r-p-a-s-l-í-k. Prohrává a ze hry vypadává ten, kdo jako první nasbírá všech 8 písmen tohoto slovíčka.

8. Na hodiny

Předtím, než se děti pustí do hraní, je potřeba je seznámit s pohyby, které v této hře mohou využívat - kachní kroky, žabí skoky a podobně.

Školkaři si sednou do kruhu a doprostřed se postaví vyvolávač. Jeho úkolem je vytáhnout jednoho žáka, například: "Honzo, vstávej nahoru!" Honza se zeptá: „Kolik je hodin?“ A vyvolávač odpovídá: „Dvě žabí.“

Honza musí udělat dva žabí skoky směrem k vyvolávačovi, který pak vytáhne dalšího žáka. Hra pokračuje, dokud se některé z dětí nedostane do středu.

9. Znamení 

Domluvte si s dětmi zvukový signál, například úder bubnu. Jeden úder bude znamením pro vytvoření dvojice, dva údery pro seskupení do trojice a po třech úderech musí děti vytvořit čtveřici. Děti běhají po třídě a po zaznění zvukového signálu vytvářejí dohodnuté skupinky.  

Podobné hudebně pohybové hry pro děti z mateřské školky si lze přizpůsobit podle sebe. Stačí změnit aktivitu, která by měla po zvukovém znamení nastat. Tvorbu skupinek, tak mohou nahradit dřepy, sedy, lehy, skoky či jiné pohybové činnosti.

10. Hlava, ruka, noha

Rozdělte děti do stejných skupin a vyjmenujte části lidského těla, kterými se mohou žáci dotýkat země. Například 3x ruce, 5x nohy, 1x zadek a 2x hlava. Každá skupinka se musí dotýkat země pouze určeným počtem částí těla.

Dětské sportovní hry podobné této procvičují postřeh a logické uvažování.

Věříme, že vám pohybové hry pro předškoláky z našeho výběru pomohou při tvorbě nových aktivit a vaše školkaře potěší, ale i tak trošku sportovně potrápí. :)

Autoři her:

Gabrišová Daniela (1)
Pfefferová Milada (3)
Hlavatá Ľudmila (4, 6, 8)
P. Krška a Š. Adamčák (7)

 


Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.