Komunikace s dětmi je důležitá, a proto přinášíme 7 zásad, které vám ji usnadní

Komunikace s dětmi je důležitá, a proto přinášíme 7 zásad, které vám ji usnadní

Každá interakce s dítětem je určitou formou komunikace. Nejde jen o slova, která říkáte. Důležitý je také tón hlasu, objetí a doteky. Způsob, kterým s dítětem komunikujete, ho nejen učí, jak komunikovat s ostatními, ale také formuje jeho emocionální vývoj. Tady je 7 zásad efektivní komunikace, které pro vás mohou být užitečné. 

Navažte spojení

Než začnete mluvit a dávat dítěti pokyny, přistupte k němu a navažte s ním oční kontakt. Získáte tak jeho stoprocentní pozornost. Bližším kontaktem zároveň dítěti ukážete, že vás zajímá, co říká. 

Používejte odpovídající jazyk a jednoduché pokyny 

Nezapomeňte používat jednoduchý jazyk, který odpovídá věku dítěte. Volte slova, která pro něj budou snadno srozumitelná. Nepoužívejte složitá slova, dlouhá souvětí ani odborné termíny. Čas, po který vám děti dokáží věnovat pozornost, je omezený. Děti si spíš zapamatují jednodušší a krátké věty než zbytečně dlouhá a složitá souvětí. Rozdělte proto komplikované věty na menší, zvládnutelné kroky a přesvědčte se, že dítě chápe, co od něj očekáváte. 

Zaměřte se na pozitiva

Dítě bude mnohem víc motivované spolupracovat, když budete mluvit pozitivním tónem. Proto se snažte nepoužívat zákazy a nekritizovat. Místo toho, abyste říkali: „Neutíkej, nebo spadneš,“ mu řekněte: „Pojď hezky pomalu vedle mě.“ Místo vyčítání děti odměňujte a motivujte je k činnosti. Chvalte je, oceňujte jejich snahu a povzbuzujte je, aby se stále zlepšovaly.

Buďte trpěliví a zdvořilí

Děti můžou ke zpracování informací a zformulování odpovědí potřebovat víc času. Dejte jim proto dostatek času na vyjádření. Buďte zdvořilí a dejte jim najevo, že jim rozumíte. Mluvte na ně stylem: „Vidím, že se zlobíš. Řekni mi proč a společně to vyřešíme.“

Vyjádřete jim podporu 

Věnujte plnou pozornost tomu, co dítě říká. Udržujte oční kontakt, pokyvujte hlavou, dávejte verbální i neverbální signály, že ho posloucháte, a povzbuzujte ho, aby vyjádřilo své myšlenky a pocity. Když projevíte zájem o pocity dítěte, bude věnovat pozornost i ono vám. Bude se s vámi chtít podělit o své zážitky a pocity a vybudujete si vzájemnou důvěru. 

Zaměřte se na chování

Pokud se na své dítě kvůli něčemu zlobíte, dbejte na to, aby vaše kritika směřovala k jeho chování, ne k němu jako osobě. Například místo věty: „Nelíbí se mi, že jsi nepořádný,“ řekněte: „Nelíbí se mi, když necháváš oblečení válet na zemi.“ 

Hlídejte si tón hlasu 

V hlase nesmí být slyšet nadřazenost, ironie ani hněv. Jsou situace, kdy člověk přirozeně zvýší hlas, aby projevil hněv. Když ale zvyšujete hlas, vytváříte tím napětí a stresovou situaci. Může to pak vést k neproduktivní komunikaci a narušení vztahů. Děti jsou na tón řeči citlivé. Proto budou vaše slova nejúčinnější, když budou pronesena přiměřeným tónem hlasu. 

Kromě těchto zásad je při komunikaci s dětmi důležité zohlednit i jejich věk, vývojové stádium a individuální potřeby.


Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.