I. Všeobecné ustanovení

1.1 Tato pravidla stanoví podmínky a pravidla soutěže Hravá škôlka s.r.o. (Dále jen "Organizátor")

1.2 Důležité data (začátek a konec soutěže, termín zveřejnění výherce apod.) A výherce oznámí Organizátor vždy na své oficiální Facebookové stránce - Hravaskolka.cz.

1.3 Za začátek soutěže se považuje uveřejnění příspěvku na stránce Organizátora na Facebooku, který bude označen jako soutěžní. Za konec soutěže se považuje čas 8:00 ráno v den losování výherce uvedený v příspěvku soutěže.

1.4 Soutěž je určena výhradně pro osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v České republice nebo na Slovensku.

 

II. Zaměření soutěže a účastníci

2.1 Soutěží se o hračku, nebo několik hraček pro jednu osobu. Z konečného počtu soutěžících, kteří splní všechny podmínky soutěže, vylosuje Organizátor výherce.

2.2 Za přihlášku do soutěže je považováno splnění následujících podmínek:

a) zúčastnit se může jen osoba, která dosáhla věku 18 let a starší,

b) a bude komentovat příspěvek ze stránky Organizátora na Facebooku, který bude označen jako soutěžní.

c) zúčastní se soutěže v časovém rozsahu podle bodu 1.3

d) splňuje územní příslušnost podle bodu 1.4

 

III. Průběh hlasování a vyhodnocení

3.1 Soutěžící, který splní všechny podmínky podle bodu 2.2 těchto pravidel, bude zařazen do losování.

3.2 Do slosování nebudou zařazeni soutěžící, jejichž profil vykazuje známky falešného facebooková účtu respektive účtu účelově založeného pro účast v soutěžích

3.3 Do slosování nebudou zařazeni soutěžící, kteří komentovali soutěžní příspěvek vícekrát, respektive jejich činnost má znaky spamu.

3.4 Organizátor může vyloučit i kteréhokoli soutěžícího ze soutěže v případě, kdyby soutěžící svým jednáním porušoval pravidla soutěže, nebo pokud by byl z takového jednání důvodně podezřelý.

3.5 Z konečného počtu soutěžících po uzavření soutěže vylosuje Organizátor výherce.

3.6 Výherce bude zveřejněn na stránce hravaskolka.cz na Facebooku.

 

IV. Ceny a ostatní ustanovení

4.1 Pokud se prokáže, že výherce nesplnil kteroukoli z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry nejsou vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

4.2 Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat celou soutěž. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na https://www.hravaskolka.cz/podminky-soutaze-na-facebooku/. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok soutěžícího na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

4.3 Ceny nelze žádným způsobem nahradit.

4.4 Pro doručení výhry je výherce povinen kontaktovat (e-mailem, Facebookovou zprávou, telefonicky) Organizátora do 7 dnů od oznámení výsledku soutěže a poskytnout Organizátorovi tyto údaje: své jméno a příjmení, adresu doručení, e-mail a telefonní číslo.

4.5 Po uplynutí 7 dní zaniká právo výherce na výhru.

4.6 Výhra bude doručena výhradně jen na adresu v České republice nebo na Slovensku.

 

V. Závěrečná ustanovení

5.1 Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže upravovat i během průběhu soutěže, pokud to není v rozporu s právy soutěžících.

5.2 Porušení těchto pravidel může být důvodem vyloučení soutěžícího ze soutěže.

5.3 Okamžikem, jak se soutěžící zapojí do soutěže, vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly soutěže. Soutěžící zároveň souhlasí s tím, že společnost Facebook vůči němu nemá žádné závazky. Soutěžící také bere na vědomí, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, anebo schválena ani řízena společností Facebook a nemá s ní žádný vztah.

5.4 Soutěžící uděluje Organizátorovi souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa pro doručení výhry, e-mail a telefonní číslo) za účelem organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění při respektování zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící zároveň bere na vědomí, že shromažďovány údaje shromažďuje a zpracovává pro účely soutěže její Organizátor a shromažďovatelé těchto údajů není společnost Facebook.

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.