Vývoj finanční gramotnosti u dětí. Pomohou vám také karty Logidots!

Vývoj finanční gramotnosti u dětí. Pomohou vám také karty Logidots!

Finanční gramotnost se stává nezbytnou dovedností nejen pro dospělé, ale i pro děti. Jde o schopnost porozumět penězům a efektivně s nimi hospodařit. Výuku finanční gramotnosti byste neměli odkládat. Začít s ní je třeba co nejdříve, ideálně v raném věku. Její základní principy dokážou děti pochopit již v předškolním věku. Máme pro vás několik tipů, jak finanční gramotnost u dětí rozvíjet i hravou formou.

Prvním a důležitým krokem je komunikace a vysvětlování běžných situací, ve kterých se s dětmi nacházíte. Je potřeba jim ukázat, jak se chováte například při nákupu, jak plánujete a na co utrácíte peníze. Je důležité také zmínit, proč určité věci nemůžete koupit, odkud peníze pocházejí, proč chodíte do práce. Nezbytné je také dětem vysvětlit, že peníze se utrácí především za nezbytné a potřebné věci. Tímto způsobem budete u dětí budovat zdravý vztah k penězům a to, aby si vážili práce i financí.

Proč je důležitý rozvoj finanční gramotnosti u dětí?

  • zdravý vztah k penězům - finanční gramotnost pomáhá dětem vybudovat si zdravý vztah k penězům a porozumět jejich hodnotě,

  • samostatnost a zodpovědnost - získání finanční gramotnosti podporuje rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti,

  • rozvoj dovedností - finanční gramotnost zahrnuje také schopnost plánovat a stanovit si cíle, nejen v oblasti financí.

Jak rozvíjet finanční gramotnost u dětí?

Vzdělávání - Můžete sáhnout po různých knihách, kurzech nebo videích, které jsou zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti u dětí.

Praktické zkušenosti - Starší děti můžete zapojit do různých situací, které jim umožní například spravovat své vlastní kapesné. Při nákupu se bavte o cenách nebo hodnotě produktů.

Vlastní příklady - Děti často kopírují to, co vidí, proto je důležité být jim dobrým příkladem. Otevřeně mluvte o financích v rodině, o důležitých rozhodnutích a pod.

Hry a aktivity

Hry jsou ideálním způsobem, jak zábavně a interaktivně rozvíjet finanční dovednosti u dětí.

  • Rozpoznávání mincí a bankovek - Cílem úvodních aktivit je seznámit děti s penězi. Je důležité, aby je uměly rozpoznat, vnímat je, později počítat a znát jejich hodnotu. Můžete si například vytisknout předlohu, na které budou znázorněny mince a bankovky, které budete společně poznávat a mluvit o nich. Dítě by v prvním kroku mělo pouze vizuálně přiřazovat mince k obrázkům.
  • LOGIDOTS - Mezi zajímavé a zábavné aktivity mohou patřit také naše Logidots karty zaměřené na finanční gramotnost. Jde o smysluplnou edukační hračku, při které se děti nejen hrají, ale i učí. LOGIDOTS trénuje kromě základů jemné motoriky také koncentraci a podporuje logické myšlení. Dítě se učí při jednotlivých úkolech vyvozovat závěry, myslet logicky a ověřovat své rozhodnutí. Karty jednoduše objasní hodnotu peněz, přiblíží různé finanční měny, děti se naučí složit mince a bankovky. Set karet je sestaven tak, aby děti vedl k pozorování a vyvozování závěrů a karty jsou vhodné i pro školáky.
  • Obchod - Zahrajte si s dětmi rolové hry zaměřené na obchod. Pomocí této aktivity děti jednoduše porozumí účelu peněz, resp. jejich výměně za zboží. Můžete si připravit různé předměty, které budete prodávat a přiřaďte k nim cenovky. Snažte se přitom přiblížit reálnou cenu zboží v obchodech, aby se děti seznámily s reálnou hodnotou.
  • Tvorení vlastního rozpočtu - Pomozte dětem vytvořit si vlastní rozpočet na jejich kapesné peníze. Pomoz

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.