Jak rozvíjet základní dovednosti u dětí?

Jak rozvíjet základní dovednosti u dětí?

Je důležité u dětí rozvíjet základní dovednosti, včetně těch sociálních, mezilidských a tvořivých. Děti, které jsou s nimi dobře seznámené, mohou lépe rozhodovat, čelit každodenním výzvám a zvládat různé situace. Každé dítě má určité dovednosti, které buď vlastní, nebo získává učením a osvojováním si nových věcí. Když dítě objeví novou aktivitu a začne ji cvičit, stane se součástí jeho života. Jedná se o dlouhodobý proces, který se označuje jako rozvoj dovedností. Jaké jsou hlavní oblasti rozvoje?

  • Hrubá motorika – plazení, skákání nebo běhání
  • Jemná motorika – psaní nebo kreslení
  • Řeč a jazyk
  • Kognitivní a intelektuální dovednosti – počítání nebo identifikace tvarů
  • Sociální a emocionální dovednosti – společné hraní s ostatními dětmi

Každé oblasti rozvoje je potřeba v příslušném věku dítěte věnovat dostatečnou pozornost. S našimi produkty můžete dětem pomoci s rozvojem jemné motoriky, řeči a také zlepšením kognitivních, sociálních a emocionálních dovedností.

Rozvoj dovedností s Lerni.cz

Jemná motorika spadá do skupiny psychomotorických činností a rozvíjí se u dětí od útlého věku. Zahrnuje pohybové schopnosti a dovednosti, které se týkají koordinace pohybů ruky, mikromotoriky očních pohybů, grafomotoriky nebo koordinace oko-ruka. Vhodným pomocníkem pro procvičování jemné motoriky jsou také spojovací vajíčka od Lerni. Jsou vyrobené z kvalitního materiálu, pomáhají poznávat tvary a barvy a jsou určené pro trénink jemné motoriky.

Sociální a emocionální dovednosti začínají děti rozvíjet již od kojeneckého věku, ale vyžadují neustálé zdokonalování. Získání těchto dovedností umožňuje přizpůsobovat se vlastním potřebám a zároveň potřebám ostatních lidí. Při osvojování těchto dovedností se děti učí, jak se dělit s ostatními, jak spolupracovat ve skupině, jak naslouchat nebo respektovat ostatní. Pro zdokonalení sociálních dovedností můžete například dětem pořídit dočasné tetování. Ta mohou sloužit jako skvělé odměny za úspěchy nebo jako příjemná společná hra pro děti ve skupině, kde si mohou tetování vyměňovat nebo je společně používat.

Řeč se u dětí rozvíjí přirozeně v kontextu prostředí, ve kterém žijí. Dítě si postupně osvojuje řeč v různých stádiích. Rozvoj řeči lze podporovat například využíváním našich omalovánek Hurá voda. Při malování děti komunikují se svým okolím a trénují kreativní myšlení. Při plnění úkolů nebo objevování příběhů v omalovánkách si děti mohou osvojovat nová slova a vytvářet si své vlastní příběhy. Jaké výhody přináší učení se nových dovedností?

  • zlepšuje se představivost dítěte, čímž se zvyšuje jeho kreativita
  • zdokonaluje se paměť
  • při fyzické aktivitě si děti budují sílu a vytrvalost
  • u dítěte se zvyšuje důvěra, sebeúcta a odhodlání.
Je důležité rozvíjet dovednosti svého dítěte již v raném věku, protože čím dříve začnete, tím je pravděpodobnější, že dítě bude lépe zvládat překážky, které mohou nastat.

Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.