Motivace u dětí - jak rozvíjet jejich učební návyky s radostí?

Motivace u dětí - jak rozvíjet jejich učební návyky s radostí?

Učení nových věcí je pro děti klíčovým faktorem úspěchu a spokojenosti v budoucnosti. Některé děti se učí s lehkostí, zatímco jiné potřebují motivaci. Ptali jsme se školní psycholožky Mgr. Nikoly de Almeida, jak dosáhnout toho, aby se děti nadchly pro vzdělávání a vnímaly ho jako zábavu a příležitost.

Jaké jsou základní principy motivace u menších dětí? Jak mohou tyto principy využít rodiče a učitelé?

Motivace je psychologický proces, který aktivuje chování člověka. Mnozí autoři tvrdí, že dává smysl a směr, jiní ho považují za hnací sílu vedoucí k osobním, školním, pracovním nebo jiným cílům. Rodiče a učitelé by měli využívat motivující prvky na základě zájmů a zálib dětí. Pro menší děti jsou vzorem především rodiče. Často děti při hře napodobují právě je a jejich chování nebo každodenní aktivity, které od svých rodičů pozorovaly. Když rodiče a učitelé znají zájmy dětí a jejich učební styl, mohou sestavit soubor aktivit nebo denní plán, díky kterému budou mít děti čas odpočívat, učit se, no také se bavit.

Je důležité brát v úvahu i osobnostní rozdíly u jednotlivých dětí? Na co je potřeba dávat pozor?

Určitě ano. Pokud je ve třídě dítě, které miluje pohyb, jistě ocení více aktivity s pohybem nebo třeba rozcvičku. Naopak, pokud dítě rádo kreslí, upřednostní aktivity spojené s kreslením nebo malováním. Rodiče i učitelé by měli znát osobnostní rozdíly a přizpůsobit motivující prvky jednotlivým aktivitám. Aktivity, které děti nemají moc rády, je dobré střídat s těmi, které mají rády. Například, pokud dítě rádo čte, ale nerado trénuje psaní, může být motivováno tím, že po dokončení psaní si společně s rodičem nebo ve třídě přečtou příběh nebo pohádku, kterou si vybere. Je důležité dávat pozor, aby dítě tento způsob nezneužilo, a aby vědělo, že za splnění toho, co je potřeba, dostane nějakou odměnu.

Jak se mění motivace u dětí v různých věkových kategoriích? Je důležité přizpůsobovat svůj přístup k motivaci u dětí různého věku?

Osobně si myslím, že nejsnadněji je motivovat nejmladší děti. Jejich motivace je primárně založena na věcech, které mají rády, nebo na lidech, s nimiž rády tráví čas. Čím jsou děti starší, tím je obtížnější je motivovat. Často se doporučuje měnit způsoby učení, což může rodičům i učitelům pomoci při motivaci dětí a studentů.

Může k zlepšení motivace učit se přispět i vzdělávací hračky, které máme v nabídce? Pokud ano, které například? 

Určitě ano, pokud jsou správně využívány a hra s nimi je řízena rodiči nebo učiteli. Z praxe vím, že ve školním zařízení, kde jsem působila, byly velmi oblíbené barevné přísavky Rainbow keepers, které jsme třídili podle barvy a snažili jsme se z nich skládat různé geometrické tvary, písmena nebo čísla. Na různé hry, ať už na stavění věží, učení se barev či principů magnetů, jsme také rádi používali i magnetickou stavebnici COLORMAG

Jaké jsou nejběžnější chyby z pohledu školního psychologa, které rodiče dělají při pokusu motivovat své děti? 

Zdá se mi, že v dnešní době se rodiče snaží motivovat děti velkými gesty a materiálními věcmi. Někdy stačí začít malými věcmi, jako je například střídání oblíbených aktivit nebo trávení času společně jako rodina.

Jaké jsou podle vás nejlepší 3 způsoby motivace dětí k učení? 

Nevím, zda jsou to způsoby, ale já si myslím, že nejúčinnější je, když se do učení zapojuje také rodič, alespoň v mladém věku. Má být příkladem, a tím má velkou šanci, že ho bude chtít dítě napodobit. Mezi další "pomůcky" bych zařadila střídání stylů učení, jak jsem již zmínila, a rozhodně správné chválení i za malé úspěchy. Mám tím na mysli ústní pochvalu, pohlazení nebo podobně.


Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.