Spoznávejte s dětmi svět smysly, rozvíjet je můžete i formou hry

Spoznávejte s dětmi svět smysly, rozvíjet je můžete i formou hry

Smyslové vnímání je u dětí klíčovým aspektem jejich vývoje a poznávání okolního světa. Vnímání je podmíněné vývojem dítěte. V průběhu času se zdokonaluje, zjemňuje a zpřesňuje. Propojení vnímání s dalšími funkcemi je důležitým předpokladem pro učení, psaní, čtení a počítání. Smyslové vnímání můžete rozvíjet také různými hrami, máme pro vás několik tipů.

Sluch 

Rozvoj sluchu je u dětí důležitý, protože jim umožňuje rozpoznávat, chápat a správně interpretovat zvuky a řeč. Zahrajte si s dětmi hru na hledání zvuků. Vydejte se na procházku, při které můžou hledat a identifikovat zvuky v okolí, jako je zpěv ptáků, zvuk tekoucí vody nebo zvuky různých nástrojů. Pokud hledáte hru na doma, zahrajte si na sluchové pexeso. Dejte do prázdných krabiček, například od sirek, různé suroviny z kuchyně (rýži, hrášek, sůl atd.) a nechte dítě hledat dvě krabičky, které vydávají stejný zvuk. 

Hmat

Na kůži máme mnoho receptorů, které reagují na vnější podněty a hlásí mozku, že je něco horké, hladké nebo tvrdé. Proto malé děti rády ohmatávají předměty rukama i ústy. K rozvoji hmatu existuje mnoho dotykových aktivit, díky kterým můžou děti rozpoznávat různé materiály a textury a zároveň rozvíjet jemnou motoriku. Můžete použít například dynamický písek. Jeho zpracování, prosévání v rukou nebo mačkání a tvarování je skvělým způsobem, jak rozvíjet hmat. Tuto aktivitu můžete také rozšířit o tvorbu obrázků, počítání nebo rozvoj grafomotoriky. 

Čich

Nos nám zprostředkovává příjemné i nepříjemné vůně, které si dokážeme spojit s pozitivními nebo negativními situacemi. Pokud si chcete s dětmi zahrát aktivitu, která bude rozvíjet jejich čich, můžete vybrat několik různých vůní, jako třeba ovoce, kávu, vanilku nebo skořici. Děti dostanou za úkol tyto vůně rozlišit a pojmenovat. Vybrané vůně můžete vložit například do malých nádob. 

Chuť

Děti s rozvinutými chuťovými smysly snáz přijímají a oceňují různé druhy potravin. To podporuje vyváženou stravu a jejich zdravý vývoj. S rozvinutými chuťovými smysly bývají děti otevřené novým potravinám. Vytvořte dětem zábavnou aktivitu ochutnávání naslepo. Zavažte jim oči a nechte je ochutnávat různé potraviny. Zahrajte si hru, kdo uhodne nejvíc potravin jen na základě chuti, aniž by je viděl nebo držel v ruce.

Zrak

S rozvojem zraku se u dětí zlepšuje vnímání a interpretování vizuálních podnětů. Při pozorování předmětů kolem nás je můžete upozornit na detaily, například kolik teček má beruška nebo jaký je rozdíl mezi listy na zemi. Hledání rozdílů podporuje u dětí vizuální pozornost a soustředění. Zrakovou koordinaci pomáhají rozvíjet také stavebnice. Nechte děti skládat různé předměty, aby se naučily rozpoznávat tvary, barvy a vzory. 

Děti používají své smysly k vnímání a zpracovávání informací o prostředí, předmětech, lidech a situacích. Rozvinuté smysly jim umožňují získat bohatší a hlubší zážitky a lépe porozumět tomu, co je obklopuje. Děti s rozvinutým smyslovým vnímáním mají lepší předpoklady pro učení, paměť, pozornost a soustředění. Schopnost správně vnímat a interpretovat smyslové informace jim umožňuje rozpoznat nebezpečné situace, vyhýbat se rizikům a přijímat opatření na ochranu svého zdraví a bezpečí. Smyslové vnímání má vliv i na emocionální a sociální vývoj dětí. Schopnost vnímat a rozpoznávat smyslové podněty jim pomáhá rozpoznat a pochopit vlastní emoční stavy a emoce druhých. Tím se rozvíjí jejich empatie, sociální porozumění a schopnost vzájemné komunikace.


Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.