Jak u dětí rozvíjet základní dovednosti?

Jak u dětí rozvíjet základní dovednosti?

U dětí je důležité rozvíjet základní dovednosti, včetně těch sociálních, mezilidských a tvůrčích. Děti, které si je osvojí, se dokáží snadněji rozhodovat a umí čelit každodenním výzvám a lépe zvládat různé situace. Každé dítě má určité dovednosti, které jsou buď vrozené, nebo je získává učením a osvojováním si nových věcí. Když dítě objeví novou činnost a začne ji praktikovat, stane se jeho součástí. Jedná se o dlouhodobý proces, kterému se říká rozvoj dovedností.

Jaké jsou hlavní oblasti rozvoje?

- hrubá motorika – plazení, skákání nebo běh

- jemná motorika – psaní nebo kreslení

- řeč a jazyk

- kognitivní a intelektuální – počítání nebo rozpoznávání tvarů

- sociální a emocionální – společné hraní s ostatními dětmi

Každé oblasti vývoje je třeba ve správném věku dítěte věnovat dostatečnou pozornost. S našimi výrobky můžete dětem pomoct rozvíjet jemnou motoriku, řeč nebo zlepšit kognitivní, sociální a emocionální dovednosti.

Rozvoj dovedností s Lerni.cz

Jemná motorika patří do skupiny psychomotorických činností a rozvíjí se u dětí už od útlého věku. Jedná se o pohybové schopnosti a dovednosti související s koordinací pohybů rukou, mikromotoriku očí, grafomotoriku a koordinaci očí a ruky. Vhodnou pomůckou pro nácvik jemné motoriky jsou například spojovací vajíčka od Lerni. Jsou vyrobená z kvalitního materiálu, pomáhají dětem rozpoznávat tvary a barvy a jsou určena k procvičování jemné motoriky.

Sociální a emocionální dovednosti se u dětí začínají rozvíjet už v kojeneckém věku, ale je třeba je neustále zdokonalovat. Získání těchto dovedností jim umožňuje přizpůsobovat se vlastním potřebám a zároveň potřebám ostatních lidí. Když si je děti osvojí, naučí se, jak se dělit s ostatními, jak spolupracovat ve skupině, jak naslouchat nebo jak respektovat ostatní. Ke zlepšení sociálních dovedností můžete dětem pořídit například dočasné tetování. Může sloužit jako skvělá odměna za úspěchy, ale také jako příjemná skupinová hra, při které si děti tetování navzájem vyměňují nebo nanáší.

Řeč se u dětí rozvíjí přirozeně v kontextu prostředí, ve kterém žijí. Řeč si osvojují postupně, v různých fázích. Rozvoj řeči můžete podpořit například pomocí našich omalovánek Hurá voda. Při malování děti komunikují s okolím a procvičují si kreativní myšlení. Plněním úkolů nebo objevováním příběhů v omalovánkách se děti mohou učit nová a nová slova a vytvářet si vlastní příběhy.

Jaké výhody má učení se novým dovednostem?

- zlepšuje se představivost dítěte, a tím i jeho kreativita

- zdokonaluje se paměť

- při fyzické aktivitě si děti budují sílu a vytrvalost

- zvyšuje se sebevědomí, sebeúcta a odhodlání 

Dovednosti dítěte je důležité rozvíjet už v raném věku, protože čím dřív začnete, tím je pravděpodobnější je, že se snáz vypořádá s budoucími nástrahami.
Košík (0)

Zatím se v košíku nic nenachází.